Project Description

Pussing av sokkel på EPS isopor elementer. Her har vi fiberpusset med mapetherm AR1 GG, og sluttbehandling er sluttpuss med farge silexcolor Tonachino.